Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie – považuje za jednu zo svojich kľúčových úloh – iniciatívne sa podieľať na tvorbe zákonov a ďalších legislatívnych opatrení, ktoré ovplyvňujú podnikanie v geodézii a kartografii, vytvárať podmienky v oblasti hospodárskej politiky štátu na podporu rozvoja v podnikaní v odbore geobiznisu tak, aby boli postupne dosiahnuté podmienky, ktoré sú obvyklé vo vyspelých ekonomikách.

Uvádzame legislatívne návrhy v časovom slede tak, ako ich ZZGK postupne predkladal: 

5/2019 – Medzirezortné pripomien. konanie 20190507 Pripomienky ku SZ ZZGK

5/2019 – Medzirezortné pripomien. konanie 20190507 Pripomienky ku UP ZZGK

1/2019 – 201901 Formulár na pripomienky ku SZ

1/2019 – 201901 Formulár na pripomienky ku UP

10/2018 – Formulár na pripomienky ku SZ_ZZGK_30092018

10/2018 – Formulár na pripomienky ku UP_ZZGK_30092018

4/2018 – Formulár na pripomienky k UP -navrh ZZGK

4/2018 – Sumárne pripomienky ZZGK Ideový návrh 215-1995

1/2018 – Stanovisko_k_zákonom_ÚP_V_AZZZSR_ZZGK (Stavebný zákon)

1/2017 – Pripomienky k novele 355-2007 PZS

9/2015 – Odpoveď ZZGK ÚGKK vyzva

7/2015 – Odpoveď_ZZGK_ÚGKKSR (kompromisné znenie zákona)

7/2015 – Žiadosť o stiahnutie materiálov z programu 170.schôdze vlády SR

12/2014 – AZZZ SR stanovisko_HSR_zákon o GaK

10/2014 – Spoločné stanovisko (Geodetickej odbornej verejnosti k legislatíve UGKK)

4/2014 – Pripomienky ZZGK_PRV SR 2014-2020

4/2014 – ZZGK_stanovisko (k návrhom KZ a Zákona o geodézii a kartografii)

4/2014 – AZZZ SR_ZZGK_pripomienky ku KZ (Katastrálny zákon)

4/2014 – Zákon 216/1995 AZZZ SR_ZZGK_pripomienky ku Z o GAK

3/2014 – Zásadna pripomienka ZZGK k 355 2007

11/2013 – pripomienky člena AZZZ SR_330_1991

4/2013 – Pripomienky ZZGK k Vyhláške o KN 461

4/2013 – Pripomienky ZZGK k prac návrhu stav. zák

2/2013 – Zásadna pripomienka ZZGK k 355 2007

12/2012 – Pripomienky ZZGK k 124-2006 Zz BOZP

11/2012 – Pripomienky ZZGK k vyhlaške BOZP MPSR SR

11/2012 – Zákon o VO – Pripomienkovania_25_2006_ZZGK

11/2012 –Predkladané pripomienky k zákonu 215_1995 – ZZGK SR_final

10/2012 – Predkladané pripomienky ku Katastrálnemu zákonu ZZGK SR