Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie – považuje za jednu zo svojich kľúčových úloh – iniciatívne sa podieľať na tvorbe zákonov a ďalších legislatívnych opatrení, ktoré ovplyvňujú podnikanie v geodézii a kartografii, vytvárať podmienky v oblasti hospodárskej politiky štátu na podporu rozvoja v podnikaní v odbore geobiznisu tak, aby boli postupne dosiahnuté podmienky, ktoré sú obvyklé vo vyspelých ekonomikách.

Uvádzame legislatívne návrhy a stanoviská v časovom slede tak, ako ich ZZGK postupne predkladal: 

3/2022 Stanovisko k novele 330_1991 o PU

1/2022 Pripomienky ZZGK k SPP 2023_2027

12/2021 Pripomienky ZZGK k zákonu 330_1991_30.12.2021

11/2021 Stretnutie s GR SPF, SPF stanovisko_požiadavky

11/2021 Konferencia o pozemkovom práve, príspevok: Právna úprava PU z pohľadu projektanta

7/2021 – Pripomienky ZZGK k návrhu stav. zák MPK II final

7/2021 – Pripomienky ZZGK k návrhu zák o UP MPK II final

6/2021 – Rozporové konanie_stanovisko_20210616

5/2021 – Pripomienky ZZGK k návrhu stav. zák

5/2021 – Pripomienky ZZGK k návrhu zák o UP

4/2021 – Rozporové konanie MF SR: Pripomienky k Planu obnovy ZZGK final skrátené

3/2021 – Medzirezortné pripomien. konanie: Pripomienky k Planu obnovy ZZGK final

3/2021 – pripomienky pre AmCham Slovakia k stav. zákonu: Systemové pripomienky ZZGK

2/2021 – pripomienky k návrhu stavebného zákona:  Pripomienky ZZGK 20210202

1/2021 – pripomienky Plán obnovy na MH SR: Komponent_14_Zlepšenie podnikateľského prostredia pripomienky final, Sprievodný text

12/2020 – List na ÚGKK_SR

11/2020 – 225-2020_AZZZ SR Plán obnovy – pozemková reforma -Žiadosť o informáciu

10/2020 – Pripomienky ZZGK k zákonu 330_1991

10/2020 – narodny_integrovany_reformny_plan_-_pripomienky_mprv_sr  – str. 89

8/2020 – Manifest – Komplexná pozemkova_reforma_2020

7/2020 – Pripomienka ZZGK_k čerpaniu Eurofondov final

4/2020 – AnalýzaPVV_geodeti_ZZGK_fin

4/2020 – Predseda HSR SR – spoločná žiadosť k PVV

4/2020 – Informácie a požiadavky ZZGK COVID-19

3/2020 – Návrh opatrení ZZGK Vláda PVV_final

1/2020 – KPU_SR_Podrobné stanovisko k nepodpísaniu novelizácie 330_final

1/2020 – Spoločné vyhlásenie_k_nepodpísaniu novelizácie 330_final

10/2019 – Priority AZZZ SR 2020-2024, 

9/2019 – Priority ZZGK pre GaK prostredie – Priority ZZGK 2020

8/2019 – Tlačová správa_k_schválenemu materiálu vlady SR_PPÚ_final

7/2019 – Medzirezortné pripomien. konanie Pripomienky ZZGK k zákonu 330_1991

5/2019 – Medzirezortné pripomien. konanie 20190507 Pripomienky ku SZ ZZGK

5/2019 – Medzirezortné pripomien. konanie 20190507 Pripomienky ku UP ZZGK

3/2019 – Spoločné vyhlásenie_k_pokračovaniu_VO_PPÚ_final

2/2019 – Tlačová konferencia k PÚ 2019: Spoločné vyhlásenie_20. 2. 2019

1/2019 – Spoločné stanovisko profesijných organizácii na MŠVVaŠ SR k zrušeniu ŠO GaK final

1/2019 – 201901 Formulár na pripomienky ku SZ

1/2019 – 201901 Formulár na pripomienky ku UP

10/2018 – Formulár na pripomienky ku SZ_ZZGK_30092018

10/2018 – Formulár na pripomienky ku UP_ZZGK_30092018

4/2018 – Formulár na pripomienky k UP -navrh ZZGK

4/2018 – Sumárne pripomienky ZZGK Ideový návrh 215-1995

1/2018 – Stanovisko_k_zákonom_ÚP_V_AZZZSR_ZZGK (Stavebný zákon)

1/2017 – Pripomienky k novele 355-2007 PZS

9/2015 – Odpoveď ZZGK ÚGKK vyzva

7/2015 – Odpoveď_ZZGK_ÚGKKSR (kompromisné znenie zákona)

7/2015 – Žiadosť o stiahnutie materiálov z programu 170.schôdze vlády SR

12/2014 – AZZZ SR stanovisko_HSR_zákon o GaK

10/2014 – Spoločné stanovisko (Geodetickej odbornej verejnosti k legislatíve UGKK)

4/2014 – Pripomienky ZZGK_PRV SR 2014-2020

4/2014 – ZZGK_stanovisko (k návrhom KZ a Zákona o geodézii a kartografii)

4/2014 – AZZZ SR_ZZGK_pripomienky ku KZ (Katastrálny zákon)

4/2014 – Zákon 216/1995 AZZZ SR_ZZGK_pripomienky ku Z o GAK

3/2014 – Zásadna pripomienka ZZGK k 355 2007

11/2013 – pripomienky člena AZZZ SR_330_1991

4/2013 – Pripomienky ZZGK k Vyhláške o KN 461

4/2013 – Pripomienky ZZGK k prac návrhu stav. zák

2/2013 – Zásadna pripomienka ZZGK k 355 2007

12/2012 – Pripomienky ZZGK k 124-2006 Zz BOZP

11/2012 – Pripomienky ZZGK k vyhlaške BOZP MPSR SR

11/2012 – Zákon o VO – Pripomienkovania_25_2006_ZZGK

11/2012 –Predkladané pripomienky k zákonu 215_1995 – ZZGK SR_final

10/2012 – Predkladané pripomienky ku Katastrálnemu zákonu ZZGK SR