Činnosť ZZGK

ZZGK je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou pôsobiacou v oblasti geodézie a kartografie v Slovenskej republike (SR). Jej členmi sú fyzické alebo právnické osoby vyvíjajúce svoju podnikateľskú činnosť v oblasti geodézie, kartografie, katastra, pozemkových úprav, fotogrametrie a geografických informačných systémoch (ďalej geobiznis).

ZZGK je záujmovým združením s právnou subjektivitou, ktoré bolo založené v roku 1996 na vytváranie optimálnych a na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov, najmä:

ZZGK v rámci svojej činnosti najmä:

Členstvo

Členstvo je dobrovoľné a členom ZZGK sa môžu stať fyzické a právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť v geobiznise. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a odsúhlasenia prijatia za člena na zasadnutí Valného zhromaždenia. Členstvo má štatút riadneho člena, dočasného člena a kolektívneho člena.

Reprezentatívnosť

ZZGK bol 24.10.2012 na Valnom zhromaždení AZZZ SR prijatý za riadneho člena Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.