Dňa 30. 6. 2021 sme sa zúčastnili na tlačovej besede AmCham Slovakia k Desatoru pre dobrý a efektívny stavebný zákon v rámci iniciatívy Rule of Law v mene Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) a Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie. 

Záznam z tlačovej konferencie: https://www.youtube.com/watch?v=uzv9FXkLDM8&t=2514s

Zúčastnili sa jej:
Zuzana Cisárová, Tatiana Prokopová, Americká obchodná komora v SR (AmCham),
Peter Serina, PAS, o.z. Podnikateľská aliancia Slovenska
Martin Jacko, Slovak Compliance Circle – SCC
Milín Kaňuščák, Slovensko-rakúska obchodná komora (SROK),
Matej Vagač, Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie (ZZGK) a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR)

Dvanásť zamestnávateľských organizácií a zväzov sa aktívne zaujíma o proces zmeny stavebnej legislatívy, preto pomenovali najväčšie problémy súčasnej právnej úpravy a doplnili ich riešeniami, ktoré by mali byť zohľadnené pri prijímaní nového stavebného zákona. Týkajú sa najmä nasledovných oblasti, ktoré sú zadefinované v dokumente:

Desatoro pre dobrý a efektívny stavebný zákon

1, Zvýšenie odbornosti stavebných úradov

2, Skrátenie konaní a eliminácia duplicít

3, Jednoznačná definícia účastníkov konaní a ich námietky

4, Digitalizácia

5, Čierne stavby

6, Nedostatky v kvalite a bezpečnosti stavieb

7, Roztrieštená právna úprava

8, Technické a dopravné vybavenie územia

9, Systémová predpojatosť

10, Rigidné územné plány

 

Systém stavebných konaní by mala sprehľadniť najmä digitalizácia komunikácie a spisov. Podkladové dáta na prípravu a projektovanie stavieb sú často nepresné a nachádzajú sa v množstve rôznych podkladov a dátových systémov, ktoré prevádzkujú rôzne subjekty a príprava stavieb vyžaduje komplikované dožadovanie a vyhľadávanie vstupných údajov zo strany stavebníkov/architektov a projektantov. „Ak má elektronizácia a digitalizácia v rámci stavebného konania v praxi účinne fungovať, bude nutné zadefinovať povinnosť používania georeferencovaných podkladov, ktoré budú zabezpečovať správne a absolútne priestorové umiestnenie ľubovoľného objektu s vopred definovanou presnosťou,“ pripomenul Matej Vagač, generálny sekretár Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie.

Viac tu: https://amcham.sk/press-room/news/273545-10-recommendations-for-better-construction-law 

Vydaná tlačová správa tu: AmCham_TS_Stavebný_zákon

Desatoru pre dobrý a efektívny stavebný zákon tu: AOK2021_10toro_stavebny_zakon_FINAL