Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie – zasadania:

12/2021 OnLine, Valné zhromaždenie ZZGK (z dôvodu pandemických opatrení)

6/2021 Zvolen, zasadnutie členov ZZGK

12/2020 OnLine, Valné zhromaždenie ZZGK (z dôvodu pandemických opatrení)

12/2019 Zvolen, Valné zhromaždenie ZZGK

6/2019 Počúvadlo, zasadnutie členov ZZGK

12/2018 Bratislava, Valné zhromaždenie ZZGK

4/2018 Košice, zasadnutie členov ZZGK

12/2017 Bratislava, Valné zhromaždenie ZZGK

10/2017 Bratislava, zasadnutie pracovnej skupiny Predstavenstva ZZGK

4/2017 Bratislava, zasadnutie Predstavenstva ZZGK

12/2016 Bratislava, Valné zhromaždenie ZZGK

4/2016 Bratislava, Valné zhromaždenie ZZGK

11/2015 Kočovce, Valné zhromaždenie ZZGK

6/2015 Kočovce, zasadnutie Predstavenstva ZZGK

4/2015 Bratislava, zasadnutie Predstavenstva ZZGK

12/2014 Bratislava, Valné zhromaždenie ZZGK

9/2014 Bratislava, Mimoriadne Valné zhromaždenie ZZGK

6/2014 Donovaly, zasadnutie Predstavenstva ZZGK

3/2014 Banská Bystrica, zasadnutie Predstavenstva ZZGK

1/2014 Bratislava, zasadnutie Predstavenstva ZZGK

10/2013 Bratislava, Valné zhromaždenie ZZGK

6/2013 Bratislava, zasadnutie Predstavenstva ZZGK

4/2013 Bratislava, zasadnutie Predstavenstva ZZGK

2/2013 Bratislava, zasadnutie Predstavenstva ZZGK 

1/2013 Bratislava, spoločné zasadnutie ZZGK a KGK

12/2012 Brezno, zasadnutie Predstavenstva ZZGK 

10/2012 Donovaly, zasadnutie Predstavenstva ZZGK 

10/2012 Bratislava, Valné zhromaždenie ZZGK