Adresa:

ZZGK – Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie

Žitná 21
831 06 Bratislava

Právna forma:

Združenie – záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť v zmysle § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov


IČO: 31780687
DIČ: 2020947896

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 0011486990/0900,  IBAN: SK24 0900 0000 0000 1148 6990

Vedenie ZZGK: