V termíne od 18. 10. – 19. 10. 2018 sa konalo odborné podujatie:

V. TEMATICKÉ DNI GEODETOV 2018  – „Inžinierska geodézia“

Miesto konania: ALEXANDRA HOTEL, Púchov

Podujatie nadviazalo na štyri úspešné ročníky „Tematických dní geodetov v Doprastave“ (posledný IV. ročník bol v marci 2013 v Bratislave). Boli prezentované praktické skúsenosti geodetov zo stavieb: D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Tunel Žilina, Tunel Višňové – Dubná Skala, Modernizácia železnice Púchov – Považská Teplá, Tunel DIEL a MILOCHOV, D1 Bratislava – Trnava, križovatka Senec Blatné, D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), D1 Prešov západ – Prešov juh a iné, pričom po každom bloku prednášok sa losovala tombola o ceny, ktoré dali sponzori. Na druhý deň boli dve exkurzie kde sa navštívili konkrétne stavby – ŽSR Púchov – Považská Teplá a D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. v okolí aj s odborným výkladom. Počas spoločenského večera bola udelená cena predsedu ZZGK za celoživotný prínos a prácu v oblasti geodézie, kartografie a katastra.  

PROGRAM KONFERENCIE Podrobný informačný leták podujatia

Fotky z konferencie – galéria

Dotazník spokojnosti z konferencie – tu

Informácie o ochrane osobných údajov – Podrobné informácie tu

Anketa – Konferencia Púchov 2018 –  tu