Dňa 7.9.2020 sme s našimi partnermi zorganizovali tlačovú konferenciu k téme:

Komplexná pozemková reforma – nutná podmienka obnovy hospodárstva SR

Zúčastnili sa jej:

Ing. Tomáš Malatinský, MBA, Prezident AZZZ SR
Ing. Vladimír Uhlík, predseda Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie
Bc. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Ing. Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miesta a obcí Slovenska

Poukázali sme na súčasnú nelichotivú situáciu v oblasti evidovania pozemkového vlastníctva ktorú zažíva takmer každý občan Slovenska, podnikateľské subjekty, či samospráva. Charakterizuje ju pretrvávajúca rôznorodosť a nízka kvalita katastrálneho operátu. Až na 50% územia Slovenska stále používame mapy, ktoré vznikli pred približne 100 rokmi! Z tohto vyplýva množstvo konzekvencii, najmä však právna neistota a nejednoznačnosť pri evidovaní súkromného vlastníctva.

Riešenie problému rozdrobeného pozemkového vlastníctva bolo doteraz permanentne odsúvané do budúcnosti, ako menej dôležité opatrenie – v skutočnosti však stojí za mnohými zmarenými investíciami, predraženými špekulatívnymi výkupmi pozemkov pod diaľnicami a priemyselnými parkami, problémami v poľnohospodárstve, či za absentujúcou ochranou životného prostredia.

Prišli sme s návrhom na Komplexnú pozemkovú reformu, ktorá by mohla v čase, keď EU ponúka finančné zdroje primárne na zmysluplné reformy, naštartovať unikátnu obnovu katastrálneho operátu a odstrániť administratívnu záťaž spočívajúcu v extrémnej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, čím dôjde k zlepšeniu podnikateľského prostredia, podpore investícií, ekologickej udržateľnosti a revitalizácii vidieka.

Myslíme si, že pozemková reforma by mala byť jednou z priorít vlády, lebo všetky opatrenia na revitalizáciu a využívanie krajiny, opatrenia proti dôsledkom klimatických zmien, ekosystémové služby a ďalšie činnosti súvisiace s vlastníctvom pozemkov je možné vykonávať len na majetkovo vysporiadaných pozemkoch.

Partnerské organizácie, ktoré podporili Komplexnú pozemkovú reformu

Vydaná tlačová správa tu: Komplexná_pozemková_reforma_tlačové vyhlásenie

Manifest Komplexnej pozemkovej reformy tu: Manifest – Komplexná pozemkova_reforma_2020