Medzinárodná konferencia  „Slovensko – krajina neznámych vlastníkov“ sa koná v dňoch 11.10.-12.10.2018 v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, a je venovaná pozemkovým úpravám.

Seminár organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita a Komora pozemkových úprav SR spolu so Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie.

SK-KNV-2018_Program – podrobný informačný leták