Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie k legislatívnym zmenám

Bratislava 22. apríla (OTS) – Pripravované návrhy katastrálneho zákona, zákona o geodézii a kartografii a novela zákona o komore geodetov a kartografov ohrozujú ochranu vlastníctva nehnuteľného majetku a hodnovernosť údajov katastra pre ďalšie generácie. Čítaj ďalej…

Ceny sa do katastra majú dostať cez zmluvy. Nezáväzne

22. apríla 2017 Podľa Úradu geodézie, kartografie a katastra niektoré zmeny zákonov o katastri a geodézii a kartografii majú veľa uľahčiť. Geodeti kartografi či geoinformatici si to nemyslia. Naopak. Pripomienky sa kopia po stovkách. Čítaj ďalej…

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o geodézii a kartografii a návrhu zákona o katastri nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) predložil dňa 14.3.2014 cez Portál právnych predpisov do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o geodézii a kartografii a návrh nového zákona o katastri nehnuteľností. Čítaj ďalej…

Geodeti kritizujú návrh katastrálneho zákona, úrad ho obhajuje

Bratislava 2. apríla 2014 (TASR) – Odchádzajúci predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov Vladimír Stromček pripomína, že doterajší zákon o geodézii a kartografii obsahoval všetky dôležité ustanovenia. Čítaj ďalej…

Stanovisko k legislativním změnám v oblasti geodézie, kartografie a katastru

19. apríla 2014. Nová legislativa snižuje kvalitu odborné práce geodetů, ustupuje z přesnosti, kterou dnes umožňuje technologie GPS, uměle a nelogicky odděluje geodézii a kartografii od katastru, zvyšuje pokuty za přestupky a správní poplatky a zvyšuje nároky na státní rozpočet. Čítaj ďalej…

Návrhy zákonov ohrozujú ochranu vlastníctva a hodnovernosť katastra

Bratislava 28. apríla 2014 (TASR) – Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie (ZZGK) znovu napadol trojicu pripravovaných zákonov z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK). Návrhy katastrálneho zákona, zákona o geodézii a kartografii a novely zákona o komore geodetov a kartografov podľa zväzu ohrozujú ochranu vlastníctva nehnuteľného majetku a hodnovernosť údajov katastra pre ďalšie generácie. Čítaj ďalej…

Návrhy zákonov ohrozujú ochranu vlastníctva a hodnovernosť katastra

28. 4. 2014 – Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie (ZZGK) znovu napadol trojicu pripravovaných zákonov z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK). Čítaj ďalej…