Predseda predstavenstva Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie udeľuje cenu zamestnancom, osobám, ktoré svojou prácou, odbornosťou, lojalitou a výsledkami v oblasti geodézie, kartografie a katastra priniesli výnimočný profit svojim zamestnávateľom.

Štatút ceny predsedu ZZGK