Odborné a profesijné organizácie zastupujúce odborníkov na pozemkové úpravy v Slovenskej republike, Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie, Komora pozemkových úprav SR, Komora geodetov a kartografov a Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov pozvali zástupcov médií na tlačovú konferenciu na pôde Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, ktorá sa uskutočnila pondelok dňa 13. 1. 2020 o 10:00 hod.

Témou tlačovej konferencie bola reakcia odborníkov na pozemkové úpravy na Slovensku k návrhu prezidentky SR nepodpísať novelu zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva. 

Tieto organizácie vydali spoločné stanovisko: Spoločné vyhlásenie_k_nepodpísaniu novelizácie 330_final

Boli prezentované odborné reakcie na dôvody odmietnutia novely uvedené prezidentskou kanceláriou: KPU_SR_Podrobné stanovisko k nepodpísaniu novelizácie 330_final

Pozvanka na TK_AZZZ a ZZGK_13.1.2020

Link na zdôvodnenie prezidentskej kancelárie tu: