ZZGK je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou pôsobiacou v oblasti geodézie a kartografie v Slovenskej republike (SR). Jej členmi sú fyzické alebo právnické osoby vyvíjajúce svoju podnikateľskú činnosť v oblasti geodézie, kartografie, katastra, pozemkových úprav, fotogrametrie a geografických informačných systémoch (ďalej geobiznis).