Pri príležitosti V. Tematických dní geodetov 2018 v Púchove

Si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o vyplnenie nižšie uvedenej ankety prípadne jej ďalšiu distribúciu do odbornej verejnosti.

Táto anketa je určená výlučne pre ľudí, ktorí pracujú v oblasti geodézie, kartografie a katastra (v štátnom a verejnom sektore, na školách resp. v komerčnej sfére), pričom majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium v tomto odbore resp. v príbuznom odbore (napr. banské meračstvo a pod.).

Anketové odpovede sú anonymizované a výsledky ankety budú prezentované na konferencii v Púchove a na webovej stránke ZZGK. 

Prvých 1000 registrovaných respondentov, ktorí sa zapoja do vyplnenia všetkých otázok, bude zaradených do zlosovania o tieto atraktívne ceny:

  1. tablet LENOVO TAB 3 
  2. mobilný telefón Caterpillar S31
  3. naramok Fitness Xiaomi Mi Band 3 

Vylosovanie výhercov týchto cien sa uskutoční 18. 10. 2018 v Púchove na podujatí V. Tematické dni geodetov 2018.

Anketu je možné vyplniť aj bez registrovania údajov t.j. úplne anonymne, v tomto prípade ale nebude možné zaradiť respondenta do zlosovania.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo na vylúčenie respondenta zo zlosovania v prípade že uvedie nepravdivé registračné údaje resp. v prípade viacnásobného vyplnenia ankety jedným respondentom.

Ďakujeme za porozumenie

Organizačný výbor  V. Tematických dňoch geodetov 2018 v Púchove

Prevádzkovateľ ZZGK rešpektuje požiadavky na ochranu osobných údajov. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke: https://www.zzgk.sk/uvodna-stranka/ochrana-osobnych-udajov-konferencia-puchov-2018/