TÉMATICKÉ DNI GEODETOV 2018 – „Inžinierska geodézia“

Program odborného podujatia:

18. október 2018

09:00 – 10:00         registrácia účastníkov

10:00                     otvorenie – Ing. František Očkaják, DOPRASTAV a.s.

10:10 – 11:30         1. blok – Aktuálne inžinierske stavby I.

 • D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, geodetické činnosti na stavbe, Ing. Miloš Novák, DOPRASTAV a.s.
 • ŽSR Považská Teplá – Žilina, realizácia GaK prác s využítím princípov BIM, Ing. Tomáš Janeček, Ing. Juraj Pražienka, Ing. Martin Skukalík, GEO-KOD, s.r.o.
 • Vybrané  Geodetické činnosti na stavbe D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, Ing. Marek Márton, Ing. Vladimír Kudlička, Ing. Jaroslav Spáč, GEODETICCA s.r.o.
 • Tunelové objekty DIEL a MILOCHOV na traťovom úseku Púchov – Považská BystricaIng. Miroslav Krupec, GEO-KOD, s.r.o.
 • D1 Bratislava – Trnava, križovatka Senec Blatné, Ing. Richard Szabo, Ing. Róbert Tréfa, DOPRASTAV a.s., GEOsys s.r.o.

 11:30 – 13:00          obedná prestávka

 13:00 – 14:30          2. blok – Aktuálne inžinierske stavby II.

 • Geodetické činnosti na stavbe D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)Ing. Michal Janíček, GEFOS,s.r.o.
 • ŽSR Púchov – Považská Teplá – Výkon vybraných geodetických činnostiIng. Michal Wirth, Ing. Martin Skukalík, GEO-KOD s.r.o.
 • Geodetické práce na tunely Žilina D1 Hričovské Podhradie – Lietavská LúčkaIng. Pavel Lukáč, Ing. Marek Pavlov, GEOsys s.r.o. 
 • ŽSR Zlatovce – Trenčianska Teplá – činnosť HGS stavbe železničnej infraštruktúryIng. Peter Labuda, GEO-KOD, s.r.o.
 • Geodetické práce na stavbe, D1 Prešov západ – Prešov juhIng. Pavol Seman, DOPRASTAV a.s. 

14:30 – 15:00          prestávka – káva

15:00 – 16:30          3. blok – Tvoríme budúcnosť inžinierskej geodézie ?

 • Kým SME BOLI (20. storočie) – čím SME a kým BUDEME (21. storočie) – Analýza „nielen“ nášho podnikateľského prostredia, J. Kožár, M.Vagač, ZZGK
 • DISKUSNÉ FÓRUM (námety a otázky posielajte na sekretar@zzgk.sk)

 16:30 – 19:00          prestávka

 19:00 – 24:00          spoločenský večer

19. október 2018

08:00 – 09:00          raňajky pre ubytovaných hostí

09:00 – 12:00          exkurzie (kapacitne obmedzené)

 • skupina I. na stavbu ŽSR Púchov – Považská Teplá 
 • skupina II. na stavbu D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka