Členovia ZZGK

Zakladajúcimi členmi ZZGK v 1996 roku boli: Geodézia Bratislava a.s., Geodézia Žilina a.s. a Geodézia Prešov a.s. V priebehu rokov sa členstvo a aktivity ZZGK rôzne menili. Na valnom zhromaždení dňa 4.10.2012 sa prijal nový program zintenzívnenia práce ZZGK a rozšírila sa členská základňa o nových členov. Následne ZZGK bol 24.10.2012 na Valnom zhromaždení AZZZ SR prijatý za riadneho člena Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.

Členstvo v ZZGK k 1. 1. 2018