Články

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie k legislatívnym zmenám

Nové zákony v oblasti geodézie, kartografie a katastra hrozia nižšou kvalitou a ústupom z presnosti, pripravované zmeny ohrozujú hodnovernosť údajov katastra.

22. apríla 2014 - teraz.sk


Ceny sa do katastra majú dostať cez zmluvy. Nezáväzne

Vecné bremená už nemajú byť v katastrálnych mapách. Údaje, kadiaľ vedú inžinierske siete, budú mať len ich správcovia.

22. apríla 2014 - reality.sme.sk


Hromadná pripomienka k návrhu zákona o geodézii a kartografii a návrhu zákona o katastri nehnuteľností a a za otvorenie ...

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) predložil [1,2] dňa 14.3.2014 cez Portál právnych predpisov do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o geodézii a kartografii a návrh nového zákona o katastri nehnuteľností.

28. marca 2014 - soit.sk


Geodeti kritizujú návrh katastrálneho zákona, úrad ho obhajuje

Odchádzajúci predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov Vladimír Stromček pripomína, že doterajší zákon o geodézii a kartografii obsahoval všetky dôležité ustanovenia.

2. apríla 2014 - teraz.sk


Stanovisko k legislativním změnám v oblasti geodézie, kartografie a katastru

Odchádzajúci predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov Vladimír Stromček pripomína, že doterajší zákon o geodézii a kartografii obsahoval všetky dôležité ustanovenia.

19. apríla 2014 - zememeric.cz


Návrhy zákonov ohrozujú ochranu vlastníctva a hodnovernosť katastra

Tvrdí to Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie a zároveň žiada stiahnutie návrhov alebo ich prepracovanie v duchu predložených pripomienok.

28. apríla 2014 - teraz.sk


Meranie ako spred sto rokov. Pozemky budú značené s ešte väčšou nepresnosťou

BRATISLAVA – Nový zákon o katastri sa vracia k postupom z roku 1918. Zamestnávatelia združení v Zamestnávateľskom zväze geodézie a kartografie (ZZGK) takto kritizujú pripravované návrhy katastrálneho zákona. Pôvodne sa plánoval vo vlastníctve pozemkov poriadok, podľa návrhov to však vyzerá na ešte väčší chaos.

28. apríla 2014 - aktualne.atlas.sk


Návrhy zákonov ohrozujú ochranu vlastníctva a hodnovernosť katastra

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie (ZZGK) znovu napadol trojicu pripravovaných zákonov z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK).

28. apríla 2014 - openiazoch.zoznam.sk